TIT Jurányi Lajos Egyesület

in Dr. Hargitai János, Jurányi Lajos Egyesület, TIT, Egyesületi élet

TIT JURÁNYI LAJOS EGYESÜLET BEMUTATÁSA

Rövid nevén: TIT Jurányi Centrum (alapítva 1841, 1990)

A TIT Jurányi Lajos Egyesület az 1841-ben alapított királyi Magyar Természettudományi Társulat és a jogutód Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) önálló megyei egyesülete. Működési területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és az Észak-alföldi Régió. Vannak rendszeres, az országot átfogó tevékenységei (pl.: tehetséggondozás, nyári egyetem: „ A tudás társadalma ” konferencia sorozat, pedagógus továbbképzések, felnőttképző tanfolyamok). A régióban a TIT Jurányi Lajos Egyesület kezdeményezésére és koordinálásával 1998-tól működik a TIT Északkeleti Regionális Tanácsa hat megye – két régiót átfogó - TIT szervezeteinek együttműködésével.

A TIT Jurányi Centrum tudományos ismeretterjesztő, értelmiségi szervezet. Önálló jogi személy, önfenntartó. Célszerinti közhasznú tevékenységből és pályázatokból, származó bevételeiből biztosítja működését. Közhasznú minősítése: kiemelkedően közhasznú szervezet.

Az egyesület Alapszabályban is megfogalmazott küldetése: A TIT Jurányi Centrum összefogja a megyében és a régióban a tudományos, a művészeti és szakmai ismeretek átadására vállalkozó értelmiségieket, értelmiségi elhivatással élő szakembereket. Célunk, hogy ezt a szellemi értéket, alkotóerőt felhasználjuk a megye lakosságának, civil szervezeteinek a gazdagítására az oktatás, a művelődés, a nyelvápolás, az idegennyelv-oktatás és a számítástechnika területén. Tudományos ismeretterjesztő munkánkban stratégiai célnak tekintjük az európai uniós felnőttoktatási és művelődési követelmények teljesítését: „tanítani és tanulni” (lifelong learning program). Az egyesület széleskörű felnőttoktatási és szolgáltatási tevékenységet végez, akkreditált felnőttképzési intézménnyel rendelkezik.

 

"Lépéssel a jövő előtt" címmel 2011. április 21-23. között
TIT rendezvény volt a Nyíregyházi Főiskolán

A filmet a TIT Jurányi Lajos Egyesület megbízásából készítette:

a NYÍRI AFK Egyesület

PegazusTV.hu